GynekologieSlužby Centra onkologické prevence spočívají v kompletním vyšetřování gynekologické cytologie, Punch biopsie, Expertní kolposkopie.
Operační léčbu pro naše pracoviště zajišťuje Gyn.por.klinikou VFN a 1.LF UK Apolinářská 18, Praha 2.

V naší ordinaci poskytujeme vyšetření ženám se suspektním cytologickým nebo kolposkopickým nálezem. Spolupracujeme se 30 gynekology v cytologické diagnostice a expertní kolposkopii. Pro sjednocení metodiky odběru poskytujeme spolupracujícím lékařům průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.

Objednávání pacientek: denně od 8.00 - 12.00
Ordinační hodiny

  • Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.
  • MUDr. Natalia Jančárková, PhD.
  • MUDr. Stanislav Malík
----------------------------------------
  • Lenka Adamová (zdravotní sestra)
  • Bc. Denisa Týfová (zdravotní sestra)Mammologie  • MUDr. Jaroslav Žižka (chirurg, externí spolupracovník)


objednávání pacientek: denně od 8.00 - 12.00
Ordinační hodiny

Na preventivní mamologické vyšetření může přijít každá žena bez ohledu na věk. Při splnění určitých podmínek je vyšetření plně hrazeno ze zdravotního pojištění a v ostatních případech si žena vyšetření hradí sama.

Žena od 45 let věku má jednou za 2 roky nárok na preventivní mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou na základě žádanky od gynekologa nebo praktického lékaře.

U žen užívajících v menopauze hormonální substituční terapii (HST, HRT) je vhodné provést mamografické vyšetření každý rok. Vzhledem k tomu, že nárok na preventivní mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má žena pouze jedenkrát za dva roky, hradí si v tomto případě každý druhý rok vyšetření sama. Stejně tomu je i u žen, které si přejí být vyšetřeny vzhledem k osobním či rodinným rizikovým faktorům 1x ročně, i když neužívají HST (týká se žen nad 40 let věku).

U mladších žen, které nemají známky onemocnění prsu, ale vyskytují se u nich osobní či rodinné rizikové faktory nebo chtějí mít jen jistotu, že jsou zdravé, lze provést preventivní ultrazvukové vyšetření za úhradu.

MUDr. Žižka dispenzarizuje pacientky, spolupracuje s FTN Vídeňská 800, Praha 4 - RTG - Mammografické pracoviště. Drobné operační výkony provádí na našem zákrokovém sálku.Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o.


Hrusická 2538
Praha 4
14100

Objednávání
a informace o výsledcích :

+420 272 770 587
20.05.2024


AKTUALITY

27/06/2023 - Aktuální informace o provozu

V týdnu 3. - 9.7.2023 je naše pracoviště uzavřeno.

Provoz začíná opět v pondělí 10.7. 2023.


01/06/2019 - Odstarnění menších kožních defektů

Náš zkušený chirurg Vám poradí s menšími kožními defekty, znaménky, bradavicemi... .

Jejich případné odstranění provedeme přímo na našem pracovišti.


Informace v ordinaci


tel. 272 770 587


01/06/2018 - Certifikace cytologické laboratoře

Naše cytologická laboratoř nově získala certifikát Audit II (NASKL).